Strona główna

Aktualności

Wyniki

Streszczenie

Metodyka

Prace terenowe

Dane

Dodatki

Koordynacja

Pliki

Cele projektu

Głównym celem Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego jest koordynacja i ukierunkowanie działań obserwatorów ptaków. Jest to program badawczy, który ma umożliwić uzyskanie aktualnych danych o rozmieszczeniu i częstości występowania wszystkich gatunków ptaków lęgowych w Wielkopolsce.

Ponadto, projekt posłuży do:

W projekcie biorą udział: